Sosyal Ve Kültürel Çalışmalar Grubu

Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Grubu şu konular üzerine araştırma yapmaktadır:
  • Politik psikoloji (Muhafazakarlık, Ayrımcılık, Nefret Söylemi, Gruplararası ilişkiler, Çoklu kimlikler)
  • Kültürlerarası psikoloji (Bireycilik-toplulukçuluk, Kültürlenme süreçleri, Göç ve Değerler)
  • Çevre psikoloji (Yer kimliği, Kent kimliği, Zihinsel Temsiller)