EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Bilişsel Psikoloji Laboratuvarı

 
Laboratuarımızda şu konular üzerine araştırma yapılmaktadır:
  • DUYGU ve BİLİŞ ETKİLEŞİMLERİ: Duygusal yüz ifadeleri ve duygu tanıma, hemisferik asimetri, duygunun görsel dikkat/algı, bellek, karar verme ve sosyal biliş üzerine etkileri
  • DİKKAT, ALGI VE BELLEK
  • UYGULAMALI BİLİŞSEL PSİKOLOJİ: Spor psikolojisi ve trafik psikolojisi
  • BİLİŞSEL REHABİLİTASYON
  • NORM VE STANDARDİZASYON ÇALIŞMALARI
Bu web sayfası aracılığıyla, laboratuarda çalışan araştırma grubu, yürütülen çalışmalar, laboratuar donanımı ve yayınlar hakkında bilgi edinebilirsiniz