A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Filename: core/Common.php

Line Number: 243

Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü - Bölüm Hakkında

Bölüm Hakkında

Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Sosyal Bilimler Fakültesi'nin Davranış Bilimleri Bölümü adı altında 1976 yılında kurulmuştur. Bölüm, ilk mezunlarını 1981-1982 akademik yılında vermiştir. Bölümde günümüzde Edebiyat Fakültesi, Psikoloji bölümü adıyla lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim verilmektedir.
Lisans eğitiminin süresi İngilizce hazırlık hariç olmak üzere dört yıldır. Yeterli İngilizce düzeyine sahip olan öğrenciler doğrudan bölümdeki eğitimlerinin birinci yılına başlamaktadırlar. Bölümde tam zamanlı olarak çalışan 3 profesör, 3 doçent, 5 yardımcı doçent, 3 doktor, 1 araştırma görevlisi, 1 uzman ve yarım zamanlı olarak çalışan ise 1 profesör bulunmaktadır. Bölüm, alanda çalışan 2 uzmanı ders vermek üzere düzenli olarak davet etmektedir. Bazı dönemlerde ise yurtdışından gelen konuk akademisyenlerle çalışılmaktadır.
Dört yıllık lisans programının hedefi, öğrencileri psikolojinin temel alanlarının ve psikolojiyle ilgili disiplinlerin bilimsel bilgisine sahip kişiler olarak yetiştirmektir. Zorunlu derslerin yanında psikoloji ile ilişkili diğer disiplinleri (felsefe, sosyoloji, ekonomi, fizyoloji vs.) de içeren çok sayıda seçimlik dersten oluşan lisans programı, psikolojideki en son gelişmeleri takip edecek ve toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenli olarak yenilenmektedir. Dördüncü yılında öğrenciler bir danışman öğretim üyesi ile birlikte çalışarak ilgi duydukları bir konuda lisans tezi yapabilmektedirler.
Belirli dönemlerde açılan lisansüstü programlar ise öğrencilere Sosyal Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi veya Psikometri alanlarında uzmanlaşma şansı vermektedir.
Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Sosyal Bilimler Fakültesi'nin Davranış Bilimleri Bölümü adı altında 1976 yılında kurulmuştur. Bölüm, ilk mezunlarını 1981-1982 akademik yılında vermiştir. Bölümde günümüzde Edebiyat Fakültesi, Psikoloji bölümü adıyla lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim verilmektedir.
Lisans eğitiminin süresi İngilizce hazırlık hariç olmak üzere dört yıldır. Yeterli İngilizce düzeyine sahip olan öğrenciler doğrudan bölümdeki eğitimlerinin birinci yılına başlamaktadırlar. Bölümde tam zamanlı olarak çalışan 4 profesör, 2 doçent, 4 yardımcı doçent, 6 araştırma görevlisi, 1 uzman ve yarım zamanlı olarak çalışan ise 1 profesör bulunmaktadır. Bölüm, alanda çalışan 2 uzmanı ders vermek üzere düzenli olarak davet etmektedir. Bazı dönemlerde ise yurtdışından gelen konuk akademisyenlerle çalışılmaktadır.
Dört yıllık lisans programının hedefi, öğrencileri psikolojinin temel alanlarının ve psikolojiyle ilgili disiplinlerin bilimsel bilgisine sahip kişiler olarak yetiştirmektir. Zorunlu derslerin yanında psikoloji ile ilişkili diğer disiplinleri (felsefe, sosyoloji, ekonomi, fizyoloji vs.) de içeren çok sayıda seçimlik dersten oluşan lisans programı, psikolojideki en son gelişmeleri takip edecek ve toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenli olarak yenilenmektedir. Dördüncü yılında öğrenciler bir danışman öğretim üyesi ile birlikte çalışarak ilgi duydukları bir konuda lisans tezi yapabilmektedirler.
Belirli dönemlerde açılan lisansüstü programlar ise öğrencilere Sosyal Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi veya Psikometri alanlarında uzmanlaşma şansı vermektedir.