EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Devam Eden Araştırmalar

DUYGU VE BİLİŞ ETKİLEŞİMLERİ
Duygusal Yüz İfadeleri ve Duygu Tanıma
 • Duygusal yüz ifadesinin tanınmasında bağlamsal bilginin etkisi (Aslan Karaaslan, Sonia Amado)
 • Yüzden duygu tanıma ve duygusal yüz ifadesi oluşturma becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Gonca Ercegil, Aycan Kapucu, Sonia Amado)
Hemisferik Asimetri
 • s
Duygu ve Görsel Dikkat/Algı
 • Korkulu yüz ifadesinin görsel algı üzerine etkisi (Elvan Arıkan İyilikci, Emre Özgen ve Sonia Amado)
 • Duygusal Nitelikli Uyaranların Afektif Değerlendirilmesi ve Semantik Kategorizasyonu (Tülay Yıldırım, Sonia Amado)
Duygu ve Bellek
 • Duygusal değerlik ve motivasyonun tanıma belleği performansına etkileri (Aycan Kapucu, Elvan Arıkan İyilikçi, Seda Eroğlu, Sonia Amado)
 • Spesifik duygu içerikli kelimeler için tanıma belleği (Aycan Kapucu, Caren Rotello –UMass Amherst)
 • Spesifik duyguların görsel ve sözel çalışma belleği üzerindeki etkileri (Elif Yüvrük, Aycan Kapucu, Sonia Amado)
 • Motivasyonel yoğunluğun bellek daralmasına olan etkileri (Yıldız Özkılıç, Aycan Kapucu, Sonia Amado)
 • Motivasyonel yoğunluğun sahte anılar üzerine etkileri (Yıldız Özkılıç, Sonia Amado, Aycan Kapucu)
 • Bilişsel yükün duygusal içerikli çalışma belleği üzerindeki etkisi (Gülin Kaça, Selahattin Baklacı, Tülay Yıldırım)
Duygu ve Karar Verme
 • Duygusal belirsizlik-kesinlik boyutunun sezgisel ve ayrıntılayıcı bilgi işleme süreçleri üzerine etkisi (Elvan Arıkan İyilikci, Sonia Amado ve Aycan Kapucu)
 • Duygusal belirsizlik-kesinlik boyutunun Iowa kumar görevi performansı üzerine etkisi (Elvan Arıkan İyilikci ve Sonia Amado)
 • Duygusal belirsizlik-kesinlik boyutunun kararsal uyum üzerine etkisi (Elvan Arıkan İyilikci, Gözde Tuncer ve Sonia Amado)
 • Korkulu yüz ifadesinin Iowa kumar görevi performansı üzerine iyileştirici ve bozucu etkileri (Elvan Arıkan İyilikci, Ramazan Akdemir, Sonia Amado ve Osman İyilikci)
Duygu ve Sosyal Biliş
 • Utanç ve Suçluluk Duygularının Perspektif Alma Üzerindeki Etkileri (Sinem Söylemez, Mehmet Koyuncu)
DİKKAT, ALGI, BELLEK
 • Değişim Körlüğü Olgusuna İlişkin Nedenlerin Göz Hareketleri ile İncelenmesi: Geri Dönüşün Ketlenmesi Bu Olguyu Açıklayabilir Mi? (B. Nilay Türkan, Osman İyilikci, Lars Kuchinke, Marcel Meyer)
 • Değişim Körlüğü Olgusunun Yüksek Düzey Sahne Algısı Açısından İncelenmesi (B. Nilay Türkan, Osman İyilikci, Sonia Amado)
 • Dikkatin bellek üzerindeki güçlendirici etkisinin incelenmesi (Gülin Kaça, Sonia Amado)
 • Yüz Tanıma Becerisinin Dağılımının Türkiye Örnekleminde İncelenmesi (Sonia Amado, Aycan Kapucu)
 • İnternet ve bellek: bellekte dış kaynaklara güvenmenin etkisinin hatırlama, tanıma ve üstbellek süreçlerinde incelenmesi (Aycan Kapucu, Elif Yüvrük, Hasan Bitkin)
 • Bloklama etkisinin farklı modalitelerde kategori öğrenme görevi aracılığıyla incelenmesi (Gülin Kaça, Tülay Yıldırım)
UYGULAMALI BİLİŞSEL PSİKOLOJİ
Spor Psikolojisi
 • Kalecilerin giydiği farklı renkteki formaların ve arka plan renklerinin penaltı atışları üzerine etkisi (Gamze Üngür, Mehmet Koyuncu, Onur Tütüncü, Merve Boğa, Batuhan Yıldız)
Trafik Psikolojisi
 • Adaptif Matrisler testinin sürücü örnekleminde geçerliğinin incelenmesi (Gülin Kaça, Mehmet Koyuncu, Beyza Akkoyunlu)
 • Periferal Algı - R testinin sürücü örnekleminde geçerliğinin incelenmesi (Gülin Kaça, Mehmet Koyuncu, Mert Eren Erdoğan)
BİLİŞSEL REHABİLİTASYON
 • Açık kafa travması geçiren vakanın bilişsel rehabilitasyon ile dikkat becerilerinin geliştirilmesi (Gülin Kaça, Celal Eren, Seda Eroğlu & Sonia Amado)
 • Anevrizma sonrası beyin kanaması geçiren olgunun bilişsel rehabilitasyon ile dikkat ve bellek becerilerinin geliştirilmesi (Gülin Kaça, Selin Bilgin, Seda Eroğlu & Sonia Amado)
NORM VE STANDARDİZASYON ÇALIŞMALARI
 • Duygu İçerikli Sözcük Seti geliştirme çalışması -Türkçe sözcüklerin duygusal değerlik, uyarılmışlık ve ayrık duygu kategorileri için norm değerlerinin oluşturulması (Aycan Kapucu, Aslı Kılıç –ODTÜ, Yıldız Özkılıç, Bengisu Sarıbaz, Sonia Amado)
 • Duygu uyandıran film parçaları seti geliştirme çalışması (Elvan Arıkan İyilikci, Yıldız Özkılıç Kartal, Merve Boğa, Elif Yüvrük, Osman İyilikci ve Sonia Amado)
 • Kategorik duyguların değerlendirilmesine ilişkin ölçek çalışması (Osman İyillikci, Elvan Arıkan İyilikci ve Oya Somer)
 • Farklı duygu durum manipülasyon yöntemlerinin, incelenen spesifik duyguları ortaya çıkartmadaki güçlülüklerinin değerlendirilmesi (Merve Boğa, Mehmet Koyuncu, T.Onur Bayazıt)