Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı-İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü nezdinde, insan esenliğini desteklemek amacıyla verilen “Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı-İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü” kazanını bölümümüz araştırma görevlisi ve doktora öğrencisi Cem Soylu oldu.

Arş. Gör. Cem Soylu “Biyopsikososyal Başarılı Yaşlanma Modelinin Sosyoduygusal Seçicilik Kuramı Temelinde Test Edilmesi” başlıklı projesiyle ödülü almaya hak kazandı.

COVID-19 önlemleri kapsamında ertelenen ödül töreni ileriki bir tarihte Koç Üniversitesi’nde gerçekleşecektir.

Doktora öğrencimiz ve araştırıma görevlimiz Cem Soylu’yu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz!