Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Terapiler ve Testler

Terapiler

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı öğrencileri tarafından ders aşamalarında aldıkları eğitimler, öğrenim sürelerinin 3.döneminde hem yetişkin hem de çocuk hasta grubuna verdikleri psikoterapilerle pratiğe dökülmektedir. Yetişkin psikoterapileri Prof. Dr. Haluk Arkar’ın; çocuk psikoterapileri ise Prof. Dr. Oya Sorias ve Yrd. Doç. Dr. Serap Tekinsav Sütçü’nün süpervizyonu eşliğinde yürütülmektedir

Çocuk psikoterapileri için kullanılan ‘Korku Avcısı’ programı, anksiyete bozukluğu olan çocuklarla çalışmak üzere yapılandırılmış bilişsel davranışçı terapi programıdır.

Anksiyete bozuklukları ve duygudurum bozuklukları olan yetişkinler için ise bilişsel davranışçı psikoterapi programı uygulanmaktadır.

Klinik Psikoloji Doktora Programı öğrencileri ise,eğitimlerinin 3. yarıyılında aldıkları derslere työnelik uygulamalar yapmaktadırlar. Yetişkinlere yönelik Bilişsel Davranışçı Terapi uygulamaları Prof. Dr. Haluk Arkar gözetiminde uygulanmaktadır. Projektif kişilik değerlendirmesine yönelik olarak, her hafta Rorschach testi uygulaması yapılmakta ve Prof. Dr. Oya Sorias gözetiminde değerlendirilmektedir. Yrd. Doç Dr. Serap Tekinsav Sütcü ise doktora öğrencilerinin farklı gruplara uyguladığı bilişsel davranışçı grup terapisinin süpervizörlüğünü yürütmektedir.

Terapiler, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’ ndeki görüşme odalarında sürdürülmektedir.   

Testler

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı dahilinde, gerek derslerde gerek zorunlu hastane stajında, pek çok psikolojik değerlendirme testi öğrenilmekte ve uygulanmaktadır. Doktora eğitimi sırasında görülen bireysel değerlendirme testleri uygulanmakta ve süpervizörler desteğiyle değerlendirilmektedir. Yüksek lisans öğrencileri ise Ege Üniversitesi Hastanesi Yetişkin Ruh ve Sinir Hastalıkları Biriminde 8 ay; Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Biriminde 4 ay staj yapmaktadırlar. Bu stajlar süresince hem yatılı servis psikoloğu hem ayaktan poliklinik psikoloğu olan öğrenciler, çeşitli değerlendirme testleri uygulamaktadırlar. Söz konusu testler, öğrenildikten sonra öğrenciler tarafından uygulanmakta ve süpervizyonları da alanında uzman, deneyimli hastane psikologları tarafından alınmaktadır.

Bu testler şu şekildedir:

Yetkişkin
 • Weschler Yetişkinler İçin Zeka Testi (WAIS)
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
 • Rorschach Testi
 • Tematik Algı Testi (TAT)
 • Cümle Tamamlama Testi
 • Nöropsikolojik Testler
  • Kısa Kognitif Muayene (KKM)
  • Weshler Memory Scale (WMS)
  • Stroop Testi
  • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
Çocuk ve Ergen
 • Weschler Çocuklar İçin Zeka Testi (WISC-R)
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 • Çocuklar İçin Tematik Algı Testi (CAT)
 • Cümle Tamamlama Testi
 • Nöropsikolojik Testler
  • Görsel İşitsel Sayı Dizisi Testi (GİSD)
  • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
  • Stroop Testi