Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

Ege Üniversitesi Klinik psikoloji anabilim dalında 1977 yılından beri lisansüstü programlar açılmakta olup, halen klinik psikoloji alanında hem yüksek lisans hem doktora programları yürütülmektedir. Lisansüstü programlarımızda öğrencilere zeka ve kişilik testleri, görüşme teknikleri, psikoterapiler ve araştırma teknikleri alanlarında dersler verilmektedir. Teorik derslerin yanı sıra, hem çeşitli testleri uygulama konusunda hem de çocuk /ergenlerde ve yetişkinlerde bilişsel davranışçı psikoterapi ve grup psikoterapileri alanında süpervizyon verilmektedir. Lisansüstü öğrencilerimiz tarafından süpervizyon altında yapılan görüşmeler ve psikoterapi çalışmaları psikoloji laboratuarının içinde yer alan görüşme odasında gerçekleştirilmektedir. Klinik Psikoloji Anabilim dalında 1 profesör, 1 doçent ve 14 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Bölümümüz klinik psikoloji anabilim dalında çalışmakta olan akademisyenlerin ilgi alanları;

 • Yetişkinlerde bilişsel davranışçı terapiler
 • Grup psikoterapileri
 • Çocuklarda bilişsel davranışçı terapiler
 • Şema Terapi
 • Transaksiyonel Analiz
 • Objektif ve projektif kişilik testleri
 • Rorschach Testi
 • Farklı kişilik kuramları
 • Savunma mekanizmaları
 • Akıl hastalıkları ile ilgili tutumlar
 • Mizaç ve karakter özellikleri ve bununla ilişkili değişkenler
 • Algılanan sosyal destek
 • Ebeveyn kabul reddi
 • Madde kullanım ve bununla ilişkili bozukluklar
 • Üstbiliş

Klinik Psikoloji Grubu için tıklayınız.