Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Yayınlar

 • Doğan, A. & Strohmeier, D. (2020). The role of discrimination, acculturation, and ethnic identity in predicting psychosocial functioning of Turkish immigrant youth. In D. Güngör & D. Strohmeier (Eds.), Contextualizing immigrant and refugee resilience: Cultural and acculturation perspectives (pp. 99-122). Springer, Cham.

 • Doğan, A. (2020). Göçmen çocuk ve ergenlerin uyum sürecini etkileyen risk ve koruyucu faktörler. A. Doğan & Y. Kağnıcı (Ed.). Göçmen Çocuk ve Ergenler: Kültürleşme, Uyum ve Eğitim içinde.

 • Ergüden, N., Doğan A., & Şen, Z. (2020). Okul öncesi dönemde aile katılımının çocukların gelişimi üzerindeki etkileri. Nesne Psikoloji Dergisi, 8(17), 297-314.

 • Strohmeier, D., Solomontos-Kountouri, O., Trip, S., Doğan, A. & Arënliu, A. (2020, baskıda). International implementation of the ViSC social competence program in Cyprus, Romania, Turkey, and Kosovo. In P. Smith & James O’Higgins (Eds.), Wiley-Blackwell  Handbook of Bullying. New York: Springer.

 • Doğan, A., Strohmeier, D., Kızıltepe, R., Gümüşten, D. & Yanagida, T. (2020, baskıda). Effectiveness of the ViSC social competence program in Turkish elementary schools. International Journal of Developmental Science, 1-13.

 • Şen, Z. & Doğan, A. (2020, baskıda). Öğretmenlerin akran zorbalığına ilişkin tutumlarının ve akran zorbalığı ile baş etme stratejilerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi.

 • Doğan, A., Aytekin, S. T., & Strohmeier, D. (2020, değerlendirme aşamasında). Bullying prevention in Turkish schools: Evaluation of the ViSC program. H. H. Şen & H. Selin (Ed.). Childhood in Turkey: Sociological, Educational and Psychological Perspectives içinde. Springer.

 • Palladino, B., Menesini, E., Nocentini, A., Luik, P., Naruskov, K., Ucanok, Z., Doğan, A., Schultze-Krumbholz, A., Hess, M. & Scheithauer, H. (2017). Perceived severity of cyberbullying: Differences and similarities across four countries. Frontiers in Psychology, 8, 1-12.

 • Doğan, A., Keser, E., Şen, Z., Yanagida, T., Gradinger, P.  & Strohmeier, D. (2017). Evidence Based Bullying Prevention in Turkey: Implementation of ViSC Social Competence Program. International Journal of Developmental Science, 11 (3-4), 93-108.

 • Doğan, A., Vural, D. & Demir, M. (2015). The transition to adulthood in Turkey: Views from university students and workers (pp. 94-104). In R. Zukauskiene (Ed.), Emerging adulthood in a European context. London: Taylor & Francis.

 • Strohmeier, D. & Doğan, A. (2012). Emotional problems and victimization among youth with national and international migration experience living in Austria and Turkey. Emotional and Behavioural Difficulties, 17 (3-4), 287-304.

 • Doğan, A. & Cebioğlu, S. (2011). Beliren yetişkinlik: Ergenlikten yetişkinliğe uzanan bir dönem. Türk Psikoloji Yazıları, 14(28), 11-21.