Çerez Örnek
canlı destek

Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı

Sosyal Psikolojisi anabilim dalı, 2 Doçent ve 2 doktor araştırma görevlisi ve 2 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Sosyal Psikolojide yüksek lisans ve doktora programları açılmaktadır. Anabilim dalındaki öğretim üyeleri farklı alanlarda teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmaktadırlar.

Sosyal psikoloji, en genel tanımıyla sosyal davranışı inceleyen bir disiplindir. Psikoloji Bölümü Sosyal psikoloji Anabilim dalı öğretim üyelerinin araştırma ve yayınları geniş bir yelpazeye dağılmaktadır. Bunlar arasında bireysel ve kolektif kimlik olguları, gruplararası ilişkiler, grup dinamikleri, çevre psikolojisi, insan-çevre etkileşimi, yer kimliği, kent belleği, zihinsel temsiller, politik psikoloji, politik tutumlar ve davranışlar, önyargılar ve ayrımcılık, muhafazakarlık, çoklu kimlikler, kültürlerarası psikoloji, bireycilik-toplulukçuluk, kültürlenme süreçleri, göç ve değerler, insan ilişkilerinin evrimsel temelleri, örgütsel davranış, örgüt iklimi ve kültürü, kişilerarası algı ve iletişim, sosyal karşılaştırma süreçleri, romantik ilişkiler ve kıskançlık gibi konular yer almaktadır.

Anabilim Dalı Bölüm öğretim üyeleri, lisans ve lisans-üstü programlarda sosyal psikoloji, deneysel sosyal psikoloji, kültürlerarası psikoloji, çevre psikolojisi, adli psikoloji, endüstri ve örgüt psikolojisi, evrimsel psikoloji, sosyal psikolojide çağdaş gelişmeler, bilgisayar uygulamalı istatistik, psikoloji meslek etiği, psikoloji tarihi gibi dersler vermektedir.

Sosyal Psikoloji Laboratuvarı için tıklayınız.

Sosyal Psikoloji Laboratuvarı staj ilan ve başvuruları için tıklayınız.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ