Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Devam eden çalışmalar

  • TÜBİTAK 1001 COVID-19’un Çocuk ve Ergenlerin Bilişsel ve Psikososyal Gelişimi ile Akademik Hayatına Etkileri

ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi ve Ege Üniversitesi iş birliği ile yürütülen bu proje kapsamında COVID-19 salgını nedeniyle ailelerin, çocukların ve ergenlerin deneyimleri (örn. hastalık nedenli kayıp, karantina deneyimi, okulların kapanması ve uzaktan eğitime geçilme süreci ve olası zorlukları) ile örgün eğitim çağındaki çocuk ve ergenlerin bilişsel gelişim, sosyal gelişim ve akademik ilgi, okula bağlanma, medya kullanımı ve internet bağımlılığı ve müfredat dışı faaliyetlere katılımı arasındaki ilişkileri incelenecektir.

  • TÜBİTAK 1003 Ebeveynlik Tutumlarının ve Ebeveyn-Çocuk İletişim Özelliklerinin Çocuk ve Ergen Gelişimine Etkisi

ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi ve Ege Üniversitesi iş birliği ile yürütülen bu proje kapsamında Türkiye temsili örneklemde çocuk ve ergenlerin (6-17 yaş) gelişiminde büyük rol oynadığı bilinen aile yapısı ve ev ortamı derinlemesine incelenecektir. Aile yapısı ve özellikleri incelenirken anne, baba ve diğer aile fertlerinin eğitim durumu, fiziksel sağlığı, ruh sağlığı, çalışma durumu, ailenin toplam geliri ve sosyo-ekonomik göstergeleri, çocuğun yetişmesinde katkıları olan anne, baba ve diğer kişilerin çocuk yetiştirme inançları, tutumları, beklentileri ve davranışlarının ele alınması planlanmaktadır.

  • ViSC Akran Zorbalığını Önleyici Müdahale Programı

ViSC, okullardaki akran zorbalığını önlemek amacıyla 2008 yılında Avusturya’da geliştirilmiş ve 2015 yılından itibaren ülkemizde uygulanmaktadır. Bu program Türkiye’de akran zorbalığını önlemeye yönelik olarak uygulanan kanıta dayalı ilk müdahale programı olma özelliğini taşımaktadır. Bu proje ilkokul ve ortaokullarda uygulanmış ve etkililiği değerlendirilmiştir. ViSC projesi kapsamında, sosyal ve iletişim becerilerini geliştirerek okullarda görülen akran zorbalığının önlenmesi hedeflenmektedir. Proje ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

http://www.viscprogram.eu/internationale-implementierung/tuerkei/

 

  • 2-6 Yaş Döneminde Çocuğu Olan Ebeveynler için Etkili Ebeveynlik Eğitimi

Bu proje kapsamında Ege Üniversitesi personeli olup 2-6 yaş aralığında çocuğu olan ebeveynlere çocuk yetiştirme sürecinde etkili ebeveynlik becerilerini kazandırmayı hedefleyen 6 haftalık bir eğitim programı uygulanmaktadır. Her hafta farklı bir konunun işleneceği eğitim programında ebeveynlere, çocuk yetiştirme sürecinde gerekli olan teorik ve pratik bilgiler anlatılmaktadır.

 

  • Ergenlik Döneminde Çocuğu Olan Ebeveynler için Etkili Ebeveynlik Eğitimi

Bu proje kapsamında Ege Üniversitesi personeli olup ergenlik döneminde çocuğu olan ebeveynlere ergen-ebeveyn ilişkisinde etkili ebeveynlik becerilerini kazandırmayı hedefleyen 5 haftalık bir eğitim programı uygulanmaktadır. Her hafta farklı bir konunun işlendiği eğitim programında ebeveynlere, ergen çocukları ile iletişimini desteklemeye yarayan bilgiler anlatılmakta ve bu süreçte gerekli olan teorik ve pratik konulara değinilmektedir.

 

  • 0-8 Yaş Döneminde Çocuğu Olan Ebeveynlere Yönelik Etkili Ebeveynlik Eğitimi

Bu proje kapsamında 0-8 yaş aralığında çocuğu olan ebeveynlere çocuk yetiştirme sürecinde etkili ebeveynlik becerileri kazandırmayı hedefleyen 9 haftalık etkileşimli bir eğitim programı uygulanmaktadır. Her hafta farklı bir konunun işlendiği eğitim programında ebeveynlere, çocukların gelişimsel özelliklerine, pozitif disiplin yöntemlerine, öfke ile başa çıkma becerilerine ve elektronik medya kullanımına ve etkilerime dair teorik ve pratik konular anlatılmaktadır.