EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Devam eden çalışmalar

  • TÜBİTAK 1003 Ebeveynlik Tutumlarının ve Ebeveyn-Çocuk İletişim Özelliklerinin Çocuk ve Ergen Gelişimine Etkisi

ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi ve Ege Üniversitesi işbirliği ile Türkiye temsili örneklem ile yürütülen bu proje kapsamında çocuk ve ergenlerin (6 – 17 yaş) gelişiminde büyük rol oynadığı bilinen aile yapısı ve ev ortamı derinlemesine incelenecektir. Aile yapısı ve özellikleri incelenirken anne, baba ve diğer aile fertlerinin eğitim durumu, fiziksel sağlığı, ruh sağlığı, çalışma durumu, ailenin toplam geliri ve sosyo-ekonomik göstergeleri, çocuğun yetişmesinde katkıları olan anne, baba ve diğer kişilerin çocuk yetiştirme inançları, tutumları, beklentileri ve davranışlarının -sıcaklık, korumacılık, psikolojik kontrol, davranışsal kontrol, karşılaştırma, kayırma, kandırma boyutlarında- ele alınması planlanmaktadır.

 

  • ViSC Sınıf Projesi

ViSC Sınıf Projesi, okullardaki akran zorbalığını önlemek amacıyla 2008 yılında Avusturya’da geliştirilmiş ve 2015 yılında Türkçe uyarlama çalışması yapılarak uygulamaya başlanmış olan kanıta dayalı bir müdahale programıdır. Bu program Türkiye’de uygulanan kanıta dayalı ilk müdahale programı olma özelliğini taşımaktadır. ViSC Sınıf Projesi kapsamında, sosyal ve iletişim becerilerini geliştirerek okullarda görülen akran zorbalığının önlenmesi hedeflenmektedir. Proje ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

  • 2-6 Yaş Döneminde Çocuğu Olan Ebeveynler için Etkili Ebeveynlik Eğitimi

Bu proje kapsamında Ege Üniversitesi personeli olup (akademik, idari ve sözleşmeli personel) 2-6 yaş aralığında çocuğu olan ebeveynlere çocuk yetiştirme sürecinde etkili ebeveynlik becerilerini kazandırmayı hedefleyen 6 haftalık bir eğitim programı uygulanmaktadır. Her hafta farklı bir konunun işleneceği eğitim programında ebeveynlere, çocuk yetiştirme sürecinde gerekli olan teorik ve pratik konular anlatılacaktır.

 

  • Ergenlik Döneminde Çocuğu Olan Ebeveynler için Etkili Ebeveynlik Eğitimi

Bu proje kapsamında Ege Üniversitesi personeli olup (akademik, idari ve sözleşmeli personel) ergenlik döneminde çocuğu olan ebeveynlere ergen-ebeveyn ilişkisinde etkili ebeveynlik becerilerini kazandırmayı hedefleyen 5 haftalık bir eğitim programı uygulanmaktadır. Her hafta farklı bir konunun işleneceği eğitim programında ebeveynlere, ergen çocukları ile iletişimini desteklemeye yarayan bilgiler anlatılacak ve bu süreçte gerekli olan teorik ve pratik konulara değinilecektir.