Çerez Örnek
canlı destek

Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı

Gelişim Psikolojisi, bireyin anne rahmine düştüğü andan başlayıp ölümle sonlanan yolculuğunda yaşadığı değişimi, kazandığı ve kaybettiği becerileri, etkilendiği durum ve olguları inceleyen psikolojinin bir alt dalıdır. İnsanın fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel alanlarda; bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde  geçirdiği değişim, gelişim psikologlarının üzerine çalıştığı konulardır. Günümüzde Gelişim Psikolojisi teori ve araştırma alanlarının kesiştiği  diğer alt dallar (sosyal psikoloji, klinik psikoloji ve bilişsel psikoloji) ve benzer disiplinlerle (eğitim bilimleri, özel eğitim, sınıf öğretmenliği, ruh sağlığı ve çocuk gelişimi) büyüyerek önemini  vurgulamayı sürdürmektedir.  

Ege Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı, 1 profesör, 1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi doktor ve 3 araştırma görevlisi ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti göstermektedir. Sosyal sorunların yarattığı olgulardan, gelişimsel belirteçlere; erken çocukluktan yaşlılığa  uzanan çeşitli  teorik ve uygulamalı çalışmalar anabilim dalı bünyesinde sürdürülmektedir. Öğretim elemanlarımızın üzerine çalıştıkları konular aşağıda listelenmiştir: 

 • Okulöncesi Dönem 
 • Ergenlik Dönemi
 • Beliren Yetişkinlik
 • Yetişkinlik ve Yaşlılık
 • Akran zorbalığı, Dayanıklılık, Saldırganlık
 • Çalışan çocuklar, Göç eden çocuk ve ergenlerin özellikleri, Suçlu çocuklar
 • Çocuk istismarı ve ihmali
 • Zihinsel engelli çocuklar ve özellikleri
 • Engelli çocuklara sahip ebeveynler
 • Erken çocuklukta bilişsel ve duygusal gelişim; Duygu Düzenleme, Yönetici Zihinsel Fonksiyonlar ve Zihin kuramı 
 • Okulöncesi Dönemde Benlik-Düzenleme 

Çocuk ve Ergen Araştırmaları Laboratuvarı için tıklayınız.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ