EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Yayınlar

 

Basım Aşamasında

 •  

2016

 • Türkan, B.N, Amado, S., Ercan, E.S., & Perçinel, İ. (2016) Comparison of change detection performance and visual search patterns among children with/without ADHD: Evidence from eye movements. Research in Developmental Disabilities, 49-50, 205–215.

2015

 • Amado, S., Koyuncu, M. ve Kaca, G., (2015) Comparison of three systems for psychotechnical assessment used in Turkey. Transportation Research Part F 32, 78-90.

2013

 • Amado, S., Arıkan, E., Kaça, G., Koyuncu, M., ve Turkan, N. (2013). How accurately do drivers evaluate their own driving behavior? An on-road observational study. Accident Analysis and Prevention, 63, 65-73.

2012

 • Gülbetekin, E., Iyilikçi, O., Amado, S., Çetinkaya, H., & Dural, S. (2012). Mutlulugun Yüzdeki Ifadesinde ve Algilanmasinda Hemisferik Asimetri. Türk Psikoloji Dergisi, 27(70), 65.
 • İyilikci, O. & Ertan, Ö. (2012). Yüz Çekiciliğinin Dikkat Yanıp Sönmesi Sürecinde Neden Olduğu Dikkat Yanlılığının İncelenmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 15, 52-59.
 • İyilikci O., Amado, S., & Doğan, A. (2012). Evrimsel olarak tehdit edici uyarıcıların değişim saptama sürecinde neden olduğu dikkat yanlılığı ve yönelme önceliği. Türk Psikoloji Dergisi, 27, 50-61
 • Tercan, E. A., Ergin, H. K., & Amado, S. (2012). Okuma Güçlügü Yasayan Çocuklarda Çalisma Belleginin Fonolojik Depo Açisindan Incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 27(69), 65.
 • Karaçam, Ö., Totan, T., Korkmaz, Y. B., ve Koyuncu, M. (2012). Hendrick Cinsel Tutum Ölçeği Kısa Formunun Türkçeye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13(2).

2011

 • İyilikci, O. (2011). Psikolojide Visual Basic 6.0 ile deney programlamaya giriş. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.
 • Amado, S., Yıldırım, T., & İyilikci, O. (2011). Observer and target sex differences in the change detection of facial expressions: a change blindness study. Cognition, Brain, Behavior, 15, 295-316.
 • Koyuncu, M. (2011). Broadbent’s Cognitive Approach and Its Effect on Motor Performance in Sports. Scientific research, Psychology, 2, 472-476.
 • Tok, S., Güneş, İ., Koyuncu, M., Doğan, B., & Canpolat, A. M. (2011). Medyada yer alan ince kadın bedeni imgelerinin sporcu ve sedanter kadınların beden imgeleri üzerindeki etkisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri dergisi, Cilt:31 Sayı:5 Sayfa:1049-1056.

2010

 • Amado, S., Koyuncu, M., & Kaça, G. (2010). Understanding Driving Under the Influence of Alcohol in Turkey: An Application of the Theory of Planned Behavior. - Hennessy, D. A. (ed.), Traffic Psychology: An International Perspective. New York: Nova Science Pub
 • İyilikci, O., Becker, C., Güntürkün, O., & Amado, S. (2010). Visual processing asymmetries in change detection. Perception, 39, 761-769
 • Koyuncu, M., Tok, S., Canpolat, A., & Catikkas, F. (2010). Body image satisfaction and dissatisfaction, social physique anxiety, self-esteem, and body fat ratio in female exercisers and nonexercisers. Socıal Behavıor And Personalıty, 38, 561-570
 • Tok, S., Koyuncu, M., Dural, S., & Catikkas, F. (2010). Evaluation of International Affective Picture System Ratings (IAPS) in an Athlete Population and Its Relations to Personality. Personality and Individual Differences, 49, 461-466.

2009

 • Kaça, G., Amado, S., Kıkıcı, İ., Cilasin, S., Dağ, E., Leylek, İ., & Şahin, Ö. (2009). Organ Bağışına Yönelik Tutumların Planlı Davranış Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 24(64), 78-91.
 • Koyuncu, M. (2009). Alkol ve Trafik, Ege Üniversitesi Yayınları, Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, yayın No :1, H.Coşkunol (Ed.)

2008

 • Koyuncu, M., & Amado, S. (2008). Effects of stimulus type, duration and location on priming of road signs: Implications for driving. Transportation Research Part F 11, 108–125.
 • İyilikci, O., & Amado, S. (2008). Bilişsel psikoloji terimler sözlüğü. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.
 • Teközel, M., & İyilikci, O. (2008). Orada olmayan deniz: Kentsel temsiller ve yanlış bellek. Özgen-Kösten, E.Y. (Ed.) 'İzmit'in değişen kimliği' içinde (46-63). İzmit: İzmit Belediyesi Yayınları.

2007

 • Amado, S., Teközel, M., Topsever, Y., Ranyard, R., Del Missier, F., & Bonini, N. (2007). Does "000,000" matter? Psychological effects of Turkish monetary reform. Journal of Economic Psychology, 28, 154-169.
 • Günan, H. E., Akdeniz, C., Saldır, İ., & Koyuncu, M. (Ed.) (2007). Geçmişten Geleceğe İzmir'de Ulaşım. İzmir B.Ş.B. Yerel Gündem 21 Yayını
 • İyilikci, O., & Amado, S. (2007). Değişim Körlüğü: Kuramsal ve Uygulamalı Yaklaşımlar. Türk Psikoloji Yazıları, 10, 17-32.
 • Koyuncu, M. (2007). Bilişsel Psikolojide Hazır Olma Etkisi, Dikkat, Hız ve Konum İlişkileri. Ulaşım ve Trafik Güvenliği dergisi, 1, 3-10.