Çerez Örnek
canlı destek

Psikometri Anabilim Dalı

Psikometri, psikolojik yapıların  ölçümüne dair  kuramlar ve buna yönelik teknikler

üzerine uzmanlaşmış psikolojinin temel çalışma alanlarından biridir.  Bu doğrultuda araştırma

ve ölçümlerde niceliksel yöntem, teknik ve modeller geliştiren; verilerin değerlendirilmesi

için istatistiksel-matematiksel metotlara başvuran ve bunları oluşturan bir alt alandır. Çalışma

konuları; araştırma yöntem ve istatistikleri, test geliştirme ve uyarlama, psikolojide ölçme ve

ölçme sorunları, ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesidir. Bazı psikometristler, ölçekler, zeka

ve kişilik testleri gibi ölçme araçlarının inşasına ve kullanılabilirliğine; diğerleri ise ölçme

kuramları ile ilgili araştırmalara odaklanır. Çalışma alanlarından dolayı psikolojinin diğer

dallarıyla da iç içedir. Bölümümüzde bu alanda çalışan 1 doçent doktor bulunmaktadır. Çeşitli

dönemlerde yüksek lisans ve doktora programları açılmaktadır. 2018-2019 eğitim yılında

lisans dereceli doktora programı açılmıştır. Ana bilim dalının temel araştırma alanları:

 

 Çok düzeyli yapısal eşitlik modelleri

 İkinci derece örtük gelişme modelleri

 Çok değişkenli örtük gelişme modelleri

 Ölçme eşdeğerliği

 Zamana dayalı değişimin incelenmesi

 Madde cevap kuramı

 Kişilik envanterleri

 Ölçek geliştirme ve uyarlama

 Örtük sınıf analizi

 Madde yanlılığı


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ