EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Araştırma Grubu

Araştırma Grubu
Sonia Amado (Profesör Doktor)
 • İlgilendiği Araştırma Konuları:
  • Dikkat, bellek ve biliş
  • Duygu ve biliş
  • Trafik psikolojisi, sürücü tutum ve davranışı
  • Sürücü değerlendirmesi
 
Mehmet Koyuncu (Doçent Doktor)
 • İlgilendiği Araştırma Konuları:
  • Uygulamalı Bilişsel Psikoloji
  • Trafik psikolojisi
  • Spor psikolojisi
 
Aycan Kapucu Eryar (Doktor Öğretim Üyesi)
 • İlgilendiği Araştırma Konuları:
  • Duygusal bellek
  • Duygu-biliş etkileşimi
  • Yaşlanma ve bellek
  • Sinyal Tespit Teorisi (ROC Analizi) ve matematiksel bellek modelleri
  • Üstbiliş ve yönetici işlevler
 
Gülin Kaça (Öğretim Görevlisi)
 • İlgilendiği Araştırma Konuları:
  •   Duygu, dikkat ve bellek
  •   Bilişsel rehabilitasyon
  •   Trafik psikolojisi, sürücü tutum ve davranışları, sürücü değerlendirme
  •   Periferal algı ve hız-mesafe tahmini
  •   Planlı davranış kuramı
 
Belgüzar Nilay Türkan Schulzebraucks (Araştırma Görevlisi Doktor)
 • Eğitim:
  • Doktora: Ege Üniversitesi, Psikoloji (2012 - devam ediyor)
  • Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Deneysel Psikoloji (2009 - 2012)
  • Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji (2005 - 2009)
 • İlgilendiği Araştırma Konuları:
  • Çocuklarda biliş
  • Çalışma belleği ve bireysel farklılıklar
  • Görsel Dikkat
 
Elvan Arıkan (Araştırma Görevlisi Doktor) 
 • Eğitim:
  • Doktora: Ege Üniversitesi, Psikoloji (2012 - devam ediyor)
  • Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Deneysel Psikoloji (2009 - 2012)
  • Lisans: Yeditepe Üniversitesi, Psikoloji & İktisat (2003 - 2009)
 • İlgilendiği Araştırma Konuları:
  • Duygu, dikkat ve karar verme süreçleri
 
 
Seda Eroğlu (Araştırma Görevlisi)
 • Eğitim:
  • Doktora: Ege Üniversitesi, Deneysel Psikoloji(2012 - devam ediyor)
  • Yüksek Lisans: Dokuz Eylul Üniversitesi, Klinik Nörobilim (2010 - 2012)
  • Lisans: Bilkent Üniversitesi, Psikoloji (2006 - 2010)
 • İlgilendiği Araştırma Konuları:
  • Nöropsikoloji
  • Görüntüleme teknikleri
  • Dikkat, bellek ve yönetici işlevler
 
 
Tülay Yıldırım (Araştırma Görevlisi)
 • Eğitim:
  • Doktora: Ege Üniversitesi, Psikoloji (2012 - devam ediyor)
  • Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Deneysel Psikoloji (2009 - 2012)
  • Lisans: Ege Üniversitesi, Psikoloji (2003 - 2008)
 • İlgilendiği Araştırma Konuları:
  • Duygu ve dikkat
  • Trafik psikolojisi
 
 
Yıldız Özkılıç (Araştırma Görevlisi)
 • Eğitim:
  • Doktora: Ege Üniversitesi, Deneysel Psikoloji (2013 - devam ediyor)
  • Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi, Deneysel Psikoloji (2007 - 2011)
  • Lisans: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Psikoloji (2003 - 2007)  
 • İlgilendiği Araştırma Konuları:
  • Bellek Süreçleri
  • Sahte Anılar
  • Duygu ve Biliş
 
Aslan Karaaslan (Araştırma Görevlisi)
 • Eğitim:
  • Doktora: Ege Üniversitesi, Deneysel Psikoloji (2017-devam ediyor)
  • ​Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Deneysel Psikoloji (2014 – 2017)
  • Lisans: Mersin Üniversitesi, Psikoloji (2006 - 2011)  
 • İlgilendiği Araştırma Konuları:
  • Duygu ve Öğrenme
  • Dikkat
  • Bellek
 
Elif Yüvrük Gökdağ (Araştırma Görevlisi)
 • Eğitim:
  • Doktora: Ege Üniversitesi, Deneysel Psikoloji (2017-devam ediyor)
  • Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Deneysel Psikoloji (2014- 2017)
  • Lisans: Ege Üniversitesi, Psikoloji (2009-2013)
 • İlgilendiği Araştırma Konuları:
  • Duygu ve Biliş
  • Çalışma Belleği
  • Duygu ve Bellek Etkileşimi
 
Merve Boğa (Araştırma Görevlisi)
 • Eğitim:
  • Doktora: Ege Üniversitesi, Deneysel Psikoloji (2017-devam ediyor)
  • ​Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Deneysel Psikoloji (2014- 2017)
  • Lisans: Ege Üniversitesi, Psikoloji (2010-2014)
 • İlgilendiği Araştırma Konuları:
  • Duygu ve Biliş
  • Dil ve Düşünce
 
Sinem Söylemez (Araştırma Görevlisi)
 • Eğitim:
  • Doktora: Ege Üniversitesi, Deneysel Psikoloji (2017-devam ediyor)
  • ​Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Deneysel Psikoloji (2014- 2017)
  • Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji (2009-2014)
 • İlgilendiği Araştırma Konuları:
  • Duygu (Sosyal Duygular)
  • Çalışma Belleği