Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Devam Eden Araştırmalar

YÜZ TANIMA

 • Yüz Tanıma Becerisindeki Bireysel Farklılıkların Açıklanmasında Yüz İşleme Stratejilerinin Rolü (TÜBİTAK-1001 PROJESİ, Sonia Amado, Aycan Kapucu, Ayşegül Aydınlık, Elif Yüvrük)
 • Süper Yüz Tanıyıcıların Yüz Tarama Stratejilerinin İncelenmesi  (Sonia Amado, Elif Yüvrük, Irmak Su Tütüncü, Aycan Kapucu)

 • Yüze İlişkin Aşinalık Düzeyinin Kimlik Bilgisi Özet Temsili Oluşturma Sürecine Etkileri

(Ayşegül Aydınlık - Prof. Dr. Sonia Amado danışmanlığında yürütülen doktora tezi)

 • Yüz Tanıma Becerisine İlişkin Öz Değerlendirmenin İncelenmesi (2019- Doç. Dr. Aycan Kapucu tarafından yürütülen lisans tezi)

 • Türkiye Örnekleminde Yüz Tanıma Becerisi Dağılımının İncelenmesi (2017–2018) (Doç. Dr. Aycan Kapucu yürütücülüğünde BAP)

DUYGU VE BİLİŞ ETKİLEŞİMLERİ

Duygu ve Bellek

 • Duygu ve Üstbellek: Duygusal İçeriğin İleriye Dönük Üstbellek Kararları Üzerindeki Etkileri (Pınar Kurdoğlu Ersoy, Doç. Dr. Aycan Kapucu danışmanlığında yürütülen doktora tezi)

 • Tanıma Belleği Kararlarında Duygusal Belirsizlik ve Kesinlik Etkilerinin Difüzyon Modeli ile İncelenmesi ( Elif Yüvrük, Doç. Dr.  Aycan Kapucu danışmanlığında yürütülen doktora tezi)

 • Duygusal deger kazanmis nötr uyaranlara ilişkin episodik bellek süreçlerinin incelenmesi (Sinem Söylemez, Doç. Dr. Aycan Kapucu danışmanlığında yürütülen doktora tezi)

 • Duygu ve Çalışma Belleğinin Bellek Yanılması Üzerindeki Etkileri (Elif Yüvrük, Aycan Kapucu, Haki Turan)

 • Yıldırım, B., Kurdoğlu-Ersoy, P., Kapucu, A., & Teközel, M. (2019).  Effects of survival processing and jealousy processing on memory. 16 th European Congress of Psychology, Moscow, Russia.

 • Boga, M., Gunay, B. & Kapucu, A. (2019). Emotional aging: The influence of fear and disgust stimuli on recognition memory of younger vs. older adults. 16 th European Congress of Psychology, Moscow, Russia.

 • Söylemez, S., Yaşuk, B., Tanko, M. & Kapucu, A. (2019). Comparing the Consolidation of Emotional vs. Neutral Words Based on Retention Intervals, Interference and List Type. 16 th European Congress of Psychology, Moscow, Russia.

 • Duygusal değerlik ve motivasyonun tanıma belleği performansına etkileri (Aycan Kapucu, Elvan Arıkan İyilikçi, Seda Eroğlu, Sonia Amado)

 • Spesifik duygu içerikli kelimeler için tanıma belleği (Aycan Kapucu, Caren Rotello –UMass Amherst)

 • Spesifik duyguların görsel ve sözel çalışma belleği üzerindeki etkileri (Elif Yüvrük, Aycan Kapucu, Sonia Amado)

 • Motivasyonel yoğunluğun bellek daralmasına olan etkileri (Yıldız Özkılıç, Aycan Kapucu, Sonia Amado)

 • Motivasyonel yoğunluğun sahte anılar üzerine etkileri (Yıldız Özkılıç, Sonia Amado, Aycan Kapucu)

 • Bilişsel yükün duygusal içerikli çalışma belleği üzerindeki etkisi (Gülin Kaça, Selahattin Baklacı, Tülay Yıldırım)

 • Dış Kaynaklara Güvenmeni̇n Bellek ve Üstbellek Performansina Etki̇si̇ (Hasan Bitkin

Duygusal Yüz İfadeleri ve Duygu Tanıma

 • Duygusal yüz ifadesinin tanınmasında bağlamsal bilginin etkisi (Aslan Karaaslan, Sonia Amado)

 • Yüzden duygu tanıma ve duygusal yüz ifadesi oluşturma becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Gonca Ercegil, Aycan Kapucu, Sonia Amado)

Duygu ve Görsel Dikkat/Algı

 • Duygusal İçerikli Uyaranlara İlişkin Dikkat Yanlılığının Değerlendirme Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi (Merve Boğa, Doç. Dr. Mehmet Koyuncu danışmanlığında yürütülen doktora tezi)

 • Korkulu yüz ifadesinin görsel algı üzerine etkisi (Elvan Arıkan İyilikci, Emre Özgen ve Sonia Amado)

 • Duygusal Nitelikli Uyaranların Afektif Değerlendirilmesi ve Semantik Kategorizasyonu (Tülay Yıldırım, Sonia Amado)

Duygu ve Zaman Algısı

Duygu ve Karar Verme

 • Duygusal belirsizlik-kesinlik boyutunun sezgisel ve ayrıntılayıcı bilgi işleme süreçleri üzerine etkisi (Elvan Arıkan İyilikci, Sonia Amado ve Aycan Kapucu)

 • Duygusal belirsizlik-kesinlik boyutunun Iowa kumar görevi performansı üzerine etkisi (Elvan Arıkan İyilikci ve Sonia Amado)

 • Duygusal belirsizlik-kesinlik boyutunun kararsal uyum üzerine etkisi (Elvan Arıkan İyilikci, Gözde Tuncer ve Sonia Amado)

 • Korkulu yüz ifadesinin Iowa kumar görevi performansı üzerine iyileştirici ve bozucu etkileri (Elvan Arıkan İyilikci, Ramazan Akdemir, Sonia Amado ve Osman İyilikci)

Duygu ve Sosyal Biliş

 • Utanç ve Suçluluk Duygularının Perspektif Alma Üzerindeki Etkileri (Sinem Söylemez, Mehmet Koyuncu)

DİKKAT, ALGI, BELLEK

 • Değişim Körlüğü Olgusuna İlişkin Nedenlerin Göz Hareketleri ile İncelenmesi: Geri Dönüşün Ketlenmesi Bu Olguyu Açıklayabilir Mi? (B. Nilay Türkan, Osman İyilikci, Lars Kuchinke, Marcel Meyer)

 • Değişim Körlüğü Olgusunun Yüksek Düzey Sahne Algısı Açısından İncelenmesi (B. Nilay Türkan, Osman İyilikci, Sonia Amado)

 • Dikkatin bellek üzerindeki güçlendirici etkisinin incelenmesi (Gülin Kaça, Sonia Amado)

 • Yüz Tanıma Becerisinin Dağılımının Türkiye Örnekleminde İncelenmesi (Sonia Amado, Aycan Kapucu)

 • İnternet ve bellek: bellekte dış kaynaklara güvenmenin etkisinin hatırlama, tanıma ve üstbellek süreçlerinde incelenmesi (Aycan Kapucu, Elif Yüvrük, Hasan Bitkin)

 • Bloklama etkisinin farklı modalitelerde kategori öğrenme görevi aracılığıyla incelenmesi (Gülin Kaça, Tülay Yıldırım)

NORM VE STANDARDİZASYON ÇALIŞMALARI

 • Duygu İçerikli Sözcüklerden Oluşan Türkçe DRM Listelerinin Geliştirilmesi (Elif Yüvrük, Haki Turan, Aycan Kapucu)

 • Duygu İçerikli Sözcük Seti geliştirme çalışması -Türkçe sözcüklerin duygusal değerlik, uyarılmışlık ve ayrık duygu kategorileri için norm değerlerinin oluşturulması (Aycan Kapucu, Aslı Kılıç –ODTÜ, Yıldız Özkılıç, Bengisu Sarıbaz, Sonia Amado)

 • Duygu uyandıran film parçaları seti geliştirme çalışması (Elvan Arıkan İyilikci, Yıldız Özkılıç Kartal, Merve Boğa, Elif Yüvrük, Osman İyilikci ve Sonia Amado)

 • Kategorik duyguların değerlendirilmesine ilişkin ölçek çalışması (Osman İyillikci, Elvan Arıkan İyilikci ve Oya Somer)

 • Farklı duygu durum manipülasyon yöntemlerinin, incelenen spesifik duyguları ortaya çıkartmadaki güçlülüklerinin değerlendirilmesi (Merve Boğa, Mehmet Koyuncu, T.Onur Bayazıt)

UYGULAMALI BİLİŞSEL PSİKOLOJİ

Spor Psikolojisi

 • Kalecilerin giydiği farklı renkteki formaların ve arka plan renklerinin penaltı atışları üzerine etkisi (Gamze Üngür, Mehmet Koyuncu, Onur Tütüncü, Merve Boğa, Batuhan Yıldız)

Trafik Psikolojisi

 • Adaptif Matrisler testinin sürücü örnekleminde geçerliğinin incelenmesi (Gülin Kaça, Mehmet Koyuncu, Beyza Akkoyunlu)

 • Periferal Algı - R testinin sürücü örnekleminde geçerliğinin incelenmesi (Gülin Kaça, Mehmet Koyuncu, Mert Eren Erdoğan)

BİLİŞSEL REHABİLİTASYON

 • Açık kafa travması geçiren vakanın bilişsel rehabilitasyon ile dikkat becerilerinin geliştirilmesi (Gülin Kaça, Celal Eren, Seda Eroğlu & Sonia Amado)

 • Anevrizma sonrası beyin kanaması geçiren olgunun bilişsel rehabilitasyon ile dikkat ve bellek becerilerinin geliştirilmesi (Gülin Kaça, Selin Bilgin, Seda Eroğlu & Sonia Amado)