EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Akreditasyon

Bölümümüz Türk Psikologlar Derneği tarafından 22.07.2019 tarihine kadar akredite edilmiştir.

2019 yılı itibariyle akreditasyon belgesinin güncellenmesi için bölümüz tarafından oluşturulan Akreditasyon Komisyonu gerekli çalışmaları devam ettirmektedir.