Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Yayınlar

Basımda
2016
2015
2014
2013
2012
 • Mortan Sevi, O. & Tekinsav Sütcü, S. (2012) Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklarda Bilişsel-Davranışçı Grup Terapisi-Sistematik Bir Gözden Geçirme. Türk Psikiyatri Dergisi, 23(3), 206-218.
2011
 • Kansız, M. ve Arkar, H. (2011). Mizaç ve karakter özelliklerinin evlilik doyumu üzerine etkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 12, 24-29.
 • Mortan, O. ve Tekinsav-Sütcü, S. (2011) İşitsel varsanılarda Bilişsel Davranışçı Terapi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 3(4), 647-663.
 • Mortan, O., Tekinsav Sütcü, S ve German Köse, G. (2011) İşitsel Halüsinasyonlarla Başa Çıkmaya Yönelik Bilişsel Davranışçı Bir Grup Müdahalesinin Etkililiği: Bir Pilot Çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi, 22(1), 26-34.
2010
 • Arkar, H., (2010). Depresif duygudurum ile kişilik arasındaki ilişki: Beck Depresyon Envanteri ile Mizaç ve Karakter Envanteri’nin karşılaştırılması. Yeni Symposium Psikiyatri, Nöroloji ve Davranış Bilimleri Dergisi, 48, 116-121.
 • Arkar, H., (2010). Relationships between attempted suicide and Cloninger’s personality dimensions of temperament and character in Turkish psychiatric patients. Yeni Symposium Psikiyatri, Nöroloji ve Davranış Bilimleri Dergisi, 48, 110-115.
 • Aydın, A., Tekinsav Sütcü, S. ve Sorias, O. (2010). Ergenlerde sosyal anksiyete belirtilerinin azaltmaya yönelik bilişsel davranışçı bir grup terapisi programının etkililiğinin değerlendirilmesi.Türk Psikiyatri Dergisi, 21(1), 25-36.
 • Çelik, D. B., Arkar H. ve İdiman, F. (2010). Migren Baş Ağrısı Hastalarının Öfke Tarzları ile Mizaç ve Karakter Özellikleri. Klinik Psikiyatri Dergisi, 13, 23-35.
 • Tekinsav Sütcü, S., Aydın, A. ve Sorias, O. (2010). Ergenlerde Öfke ve Saldırganlığı Azaltmak için Bilişsel Davranışçı Bir Grup Terapisi Programının Etkililiği. Türk Psikoloji Dergisi,25 (66) 57-67.
2009
 • Sorias, O., Bildik, T. ve Tekinsav-Sütcü, S. (2009). Korku Avcısı Çalışma Kitabı. Ege Üniversitesi Yayınları
 • Sorias, O., Bildik, T., Tekinsav-Sütcü, S. ve Aydın, A. (2009). Korku Avcısı: Ankisyete Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Bilişsel Davranışçı Terapi Rehberi. Ege Üniversitesi Yayınları.
2008
 • Arkar, H., (2008). Cloninger’in mizaç ve karakter boyutları ile kişilik bozuklukları arasındaki ilişki. Klinik Psikiyatri Dergisi, 11, 115-124.
 • Güvenir, T., Özbek, A., Baykara, B., Arkar, H., Şentürk B. ve İncekaş, S. (2008). Güçler ve Güçlükler Anketi’nin (GGA) Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15, 65-74.
 • Tekinsav-Sütcü, S. ve Aydın, A. (2008). İki Farklı Öfke Ölçeğinin Çocuk ve Ergenler İçin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 9(2), 93-108.
 • Tekinsav-Sütcü, S., Aydın, A. Yılmaz-Irmak, T., Mortan, O., Sevi, S., Özmen, Z. ve Şengün E. (2008) Otizmde dil ve iletişim özelliklerinin incelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(3), 139-148.
2007
 • Aydın, A. ve Tekinsav-Sütcü, S. (2007). Ergenler İçin Sosyal Kaygı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14(2), 79-89.
 • Kitiş, A., Akdede, B. K. Alptekin, K., Akvardar, Y., Arkar, H., Erol A. ve Kaya, N. (2007). Cognitive dysfunctions in patients with obsessive-compulsive disorder compared to the patients with schizophrenia patients: Relation to overvalued ideas. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 31, 254-261.
 • Ulaş, H., Alptekin, K., Özbay, D. Akdede, B. B., Çakır, E., Tümüklü, M., Şimşek, S., Arkar, H. ve Akvardar, Y. (2007). Düşünce ve Dil Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Klinik Psikiyatri Dergisi, 10, 77-85.
 • Yılmaz- Irmak, T., Tekinsav-Sütcü, S., Aydın, A. ve Sorias, O. (2007). Otizm Davranış Kontrol Listesinin (ABC) geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14(1), 13-23.