EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Sosyal Bilimler Fakültesi'nin Davranış Bilimleri Bölümü adı altında 1976 yılında kurulmuştur. Bölüm, ilk mezunlarını 1981-1982 akademik yılında vermiştir. Bölümde günümüzde Edebiyat Fakültesi, Psikoloji bölümü adıyla lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim verilmektedir.

 

Lisans eğitiminin süresi İngilizce hazırlık hariç olmak üzere dört yıldır. Yeterli İngilizce düzeyine sahip olan öğrenciler doğrudan bölümdeki eğitimlerinin birinci yılına başlamaktadırlar. Dört yıl boyunca derslerin %30’unu İngilizce alarak eğitimlerini tamamlamaktadırlar.

 

Bölümde tam zamanlı olarak çalışan 2 profesör, 5 doçent, 4 yardımcı doçent, 27 araştırma görevlisi, 1 uzman bulunmaktadır. Bölüm, bazı dersler için alanda çalışan uzmanları da düzenli olarak davet etmektedir. Bazı dönemlerde ise yurtdışından gelen konuk akademisyenlerle çalışılmaktadır. Bölüm öğrencileri, dördüncü yılında bir danışman öğretim üyesi ile birlikte çalışarak ilgi duydukları bir konuda lisans tezi yapabilmektedirler.

 

Belirli dönemlerde açılan lisansüstü programlar ise öğrencilere Sosyal Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi veya Psikometri alanlarında uzmanlaşma şansı vermektedir.

 

Dört yıllık lisans programının hedefi, öğrencileri psikolojinin temel alanlarının ve psikolojiyle ilgili disiplinlerin bilimsel bilgisine sahip kişiler olarak yetiştirmektir. Zorunlu derslerin yanında, psikoloji ile ilişkili diğer disiplinleri (felsefe, sosyoloji, ekonomi, fizyoloji vs.) de içeren çok sayıda seçmeli dersten oluşan lisans programı, psikolojideki en son gelişmeleri takip edecek ve toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenli olarak yenilenmektedir. Bölüm, Türk Psikologlar Derneği (TPD) Psikoloji Lisans Eğitiminin Akreditasyonu ve Standartları (PLESA) Kurulu’ nun yaptığı değerlendirme sonucunda, yönetmelik standartlarına uyduğu tespit edilerek Temmuz 2019’ a kadar akredite edilmiştir. Böylece Türkiye’ de akredite olan 7 bölümden biri haline gelmiştir. Ayrıca, bölüm, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler alanında akredite olan ilk bölümdür.

Kısa tanıtım broşürüne ulaşmak için TIKLAYINIZ