Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Bilişsel Psikoloji Laboratuvarı

Laboratuarımızda şu konular üzerine araştırma yapılmaktadır:

  • DUYGU ve BİLİŞ ETKİLEŞİMLERİ: Duygusal yüz ifadeleri ve duygu tanıma, hemisferik asimetri, duygunun görsel dikkat/algı, bellek, karar verme ve sosyal biliş üzerine etkileri
  • DİKKAT, ALGI VE BELLEK
  • UYGULAMALI BİLİŞSEL PSİKOLOJİ: Spor psikolojisi ve trafik psikolojisi
  • BİLİŞSEL REHABİLİTASYON
  • NORM VE STANDARDİZASYON ÇALIŞMALARI

Bu web sayfası aracılığıyla, laboratuarda çalışan araştırma grubu, yürütülen çalışmalar, laboratuvar donanımı ve yayınlar hakkında bilgi edinebilirsiniz