Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Çocuk ve Ergen Araştırmaları Laboratuvarı

Çocuk ve Ergen Araştırmaları Laboratuvarı (ÇEAL) Prof. Dr. Aysun Doğan direktörlüğünde faaliyet göstermektedir. ÇEAL’de yürütülen kuramsal ve uygulamalı çalışmalarda farklı gelişimsel dönemlerdeki (erken çocukluk, orta ve geç çocukluk, ergenlik ve beliren yetişkinlik) bireylerin sosyal ve duygusal gelişimi incelenmektedir. Bu kapsamda yürütülen kuramsal projeler üniversite öğrencilerinin arkadaşlık ilişkileri, farklı gelişim dönemlerinde görülen akran zorbalığı, sanal zorbalık ve bu sorunlarla baş etme stratejileri, okullarda görülen akran zorbalığının psikolojik etkileri, öğretmenlerin akran zorbalığına ilişkin tutumları, ergenlik dönemindeki göç deneyimi ve ergenlerin sosyal medya kullanımı konularını ele almaktadır. Bunun yanında ilgili konularda önleyici müdahale programları yürütülmekte ve farklı gelişimsel alanlardaki becerileri etkileyen bireysel ve çevresel faktörler üzerinde çalışılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen uygulamalı gelişim psikolojisi projeleri arasında okul öncesi ve okul çağı çocuklarına ve ebeveynlere yönelik çalışmalar bulunmaktadır. 
 
Bilimsel araştırma projelerinin yanı sıra ÇEAL tarafından kamu kurumları, özel şirketler ve sivil toplum kuruluşları için eğitimler, seminerler, konferanslar ve çalıştaylar düzenlenmektedir. Ayrıca psikoloji bölümünde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrenciler ÇEAL’de yürütülen farklı projelerde çalışarak deneyim kazanmaktadır.