EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Çocuk ve Ergen Araştırmaları Laboratuvarı

Gelişim Psikolojisi Gurubu

 

Çocuk ve Ergen Araştırmaları Laboratuvarı (ÇEAL) Doç. Dr. Aysun Doğan direktörlüğünde 2009 yılından bu yana Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı kapsamında faaliyet göstermektedir. ÇEAL’de yürütülen kuramsal ve uygulamalı bilimsel çalışmaların konusunu erken çocukluk dönemi, çocukluk çağı, ergenlik dönemi ve beliren yetişkinlik dönemine yönelik sosyal ve duygusal gelişim özellikleri oluşturmaktadır. Bunun yanında ilgili konularda önleyici müdahale çalışmaları yürütülmekte ve farklı gelişimsel alanlarda edinilen becerileri etkileyen bireysel ve çevresel faktörler üzerinde çalışılmaktadır.