Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Klinik Psikoloji Grubu

 

Klinik Psikoloji Anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından ve onların denetiminde günümüze kadar pek çok araştırma yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Son yıllarda yürütülen çalışmaların bir kısmı, Mizaç Karakter Envanterinin geçerlik ve güvenirliği ve mizaç ve karakter özelliklerinin çeşitli değişkenlerle ilişkisini araştırmaya yönelik olup, Prof. Dr. Haluk Arkar’ın katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalardan biri bu kişilik modeliyle bilişsel kuram arasındaki ilişkiyi incelemiştir Bir diğeri ise stresle başa çıkma ile olan ilişkisine bakmıştır. Öte yandan cinsel bozukluklar ile kişilik özellikleri ilişkisi de incelenmiştir. 

Araştırmaların bir kısmı bilişsel davranışçı terapinin etkililiğini değerlendirme üzerine olup Prof. Dr. Oya Sorias ve Yrd. Doç. Dr. Serap Tekinsav Sütcü’nün katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Bilişsel davranışçı terapi etkililiği çalışmalarına ek olarak anksiyete bozukluğu olan çocuklara yönelik bilişsel davranışçı bir terapi programı olan “Korku Avcısı “ terapi programı hazırlanıp yayınlanmıştır. Öğretim üyeleri tarafından bölümümüz öğrencileri dışındaki klinisyenlere de bu terapi programını uygulamaya yönelik eğitim ve kurslar verilmektedir. Ayrıca yüksek lisans eğitiminde bu programın eğitimi ve süpervizyonu verilmektedir. Böylece uzmanlık öğrencileri çocuklarda bilişsel davranışçı terapilerin hem teorik arkaplanını hem de uygulamasını öğrenmektedir.
Doç. Dr. Serap Tekinsav Sütcü' nün katkılarıyla yürütülen çalışmalardan bazıları psikotik bozukluklarda bilişsel davranışçı terapiler ve etkinliği, akran zorbalığına yönelik müdahale programları, alkol ve madde kullanımı ile ilgili değişkenlerin incelenmesi, erken dönem uyumsuz şemalar ve yeme tutumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi üzerine gerçekleştirilmiştir.