Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Eğitim Amaçları

E.Ü Psikoloji Lisans Programının eğitim amaçları, 
 
(1) Psikolojinin temel kuramları, araştırma yöntemleri, güncel uygulamaları ve farklı alt alanları hakkında teorik ve uygulamalı bilimsel bilgide yetkinliğe sahip,
 
(2) Eğitimi süresince edindiği bilimsel bilgiler ışığında, eleştirel ve analitik düşünebilen, temel etik prensiplere ve araştırma becerisine sahip, alandaki modern gelişmeleri takip edebilen,
 
(3) Eğitimi sayesinde kazandığı mesleki etik duyarlılığı hem meslek uygulamalarında, hem de meslektaşları ile ilişkilerinde içselleştirmiş, 
 
(4) Eğitim, sağlık, hukuk ve endüstri gibi farklı alanlarda akademik ve/veya uygulamalı çalışabilmelerini; psikolojinin alt alanlarında uzmanlaşacakları lisansüstü eğitime onları hazırlayacak psikoloji bilgisi ve araştırma/uygulama becerilerini kazanmış, 
 
mezunlar yetiştirmektir.