Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Genel psikoloji doktora programları

Bölümüzde genel psikoloji doktora programı çatısı altında deneysel psikoloji ağırlıklı doktora programı, sosyal psikoloji ağırlıklı doktora programı, gelişim psikolojisi ağırlıklı doktora programı ve psikometri ağırlıklı doktora programı bulunmaktadır. Bu programlar, ilgili anabilim dalları tarafından alınan kararla açılmakta ve sürece ilişkin açıklamalar bölüm internet sitesi ve sosyal medya kanallarında paylaşılmaktadır.

Yüksek lisans dereceli genel psikoloji doktora programı müfredat ve ders içerikleri için tıklayınız.

Lisans dereceli genel psikoloji doktora programı için müfredat ve ders içerikleri tıklayınız.